Aktuelt

Vi har netop givet en række kammerkoncerter med et uddrag af vores koncertprogram med temaet:

Så syng da, Danmark!
– en rejse gennem Højskolesangbogens temaer

Mere end 125 år med ”Sangbog udgivet af Foreningen for højskoler og landbrugsskoler”, præsenteret af vokalensemblet Voxorange.

19.udgave af Højskolesangbogen er netop blevet udgivet i november 2020, og som det sker hver gang der kommer en ny udgave rejser det mange diskussioner og spørgsmål om hvilke melodier og sange der skal medtages og hvilke temaer der skal vægtes.
Vi har i Voxorange samlet en blandet buket, der med udgangspunkt i temaopdelingen af Højskolesangbogen repræsenterer fortidige, nutidige og – måske – fremtidige sange i Højskolesangbogen.
Buketten præsenteres krydret med historie og plukket af Voxorange i de mangefarvede a’cappella arrangementer, der kendetegner ensemblet.
Ingen højskolesang uden fællessang – så selvfølgelig er dette også indeholdt i buketten.

Lidt tanker om Højskolesangens historie
Et af Luthers store bidrag til formidling af oplysning og kultur, var det sanghæfte han fik udarbejdet på nationalsproget, således at hans kultur og oplysnings budskab kunne udbredes via sange og salmer til det jævne folk/almenheden.
En formidlingsmetode, der senere er kopieret dels af B.S.Ingemann i 7 morgen- og 7 aftensange til børn, dels med Grundtvig og hele folkehøjskole tanken. Det hele hjulpet godt på vej, af skolelovene i 1814 med tvungen skolegang og en spirende tradition for fællessang.
Forskellige initiativer i sidste halvdel af 1800-tallet samlede værker og sange i sanghæfter, men Højskolesangbogen som vi kender den i dag, første gang blev udsendt i maj 1894 med titlen Sangbog udgivet af Foreningen for højskoler og landbrugsskoler og den indeholdt 506 udvalgte sange.
Denne sangbog var redigeret af komponisten og højskolelæreren ved Askov Folkehøjskole Heinrich Nutzhorn m.fl. og blev i perioden med 2 højskolesangbøger længe kendt som “Nutzhorns sangbog”.